نویسنده = علوی طبری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 71-96

یحیی حساس یگانه؛ حسین علوی طبری