نویسنده = پوریانسب، امیر
تعداد مقالات: 1
1. در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 155-171

جعفر باباجانی؛ امیر پوریانسب