نویسنده = خانی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 127-153

محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی