نویسنده = حسینی افشاری، مهران
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 60-94

محسن دستگیر؛ مهران حسینی افشاری