نویسنده = طباطبایی نژاد، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی موانع توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکت های تولیدی استان خوزستان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 141-170

سید حسین سجادی؛ سید محسن طباطبایی نژاد