نویسنده = ساربانها، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 107-139

محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها