نویسنده = صیدی، حجت الله
تعداد مقالات: 1
1. تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 61-82

علی ثقفی؛ حجت الله صیدی