نویسنده = کثیری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مفهوم اهمیت در حسابرسی و تاثیر آن بر اظهار نظر حسابرسان مستقل

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 1-38

یحیی حساس یگانه؛ حسین کثیری