نویسنده = بزرگ اصل، موسی
تعداد مقالات: 3
2. ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با بازده سها شرکتها

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 105-125

موسی بزرگ اصل؛ علی سرافراز اردکانی