نویسنده = پیری، پرویز
تعداد مقالات: 3
3. اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 27-61

حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری