نویسنده = بنافی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه های نمایندگی

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 115-134

محمد بنافی؛ علی غیوری مقدم؛ محمد مهدی دانا