نویسنده = پورحیدری، امید
تعداد مقالات: 4
3. رابطه بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-14

امید پورحیدری؛ سعید علی احمدی