نویسنده = بشیری منش، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران

دوره 14، شماره 56، زمستان 1396، صفحه 1-32

10.22054/qjma.2017.8776

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش