نویسنده = گلمحمدی شورکی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی

دوره 12، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 1-21

امید پورحیدری پورحیدری؛ مجتبی گلمحمدی شورکی