نویسنده = سینایی، حسنعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت های سهامی عام

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 129-148

حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی