نویسنده = آقایی، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
2. محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 23-47

محمدعلی آقایی؛ رحمان سجادپور