نویسنده = عظیمی یانچشمه، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 99-126

مجید عظیمی یانچشمه