نویسنده = مهام، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 129-149

کیهان مهام؛ علی محمد علی محمدی