نویسنده = جمالیان پور، مظفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 127-146

محمد حسین ستایش؛ مظفر جمالیان پور