نویسنده = رحمانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 33-54

علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی