نویسنده = بحری ثالث، جمال
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان شاخص های مبتنی بر تئوری محدودیتها در تبیین آثار نرخ مطالبات معوق بانک ها

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 107-136

فریدون رهنمای رود پشتی؛ محمد ابراهیم محمد پور زرندی؛ جمال بحری ثالث