نویسنده = مرادی پور، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما فرنچ

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 93-106

محمد حسین قائمی؛ مصطفی مرادی پور؛ محمد باقر کریمی