نویسنده = قائمی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر هموار سازی سود بر بازده سهام در چارچوب مدل سه عاملی فاما فرنچ

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 93-106

محمد حسین قائمی؛ مصطفی مرادی پور؛ محمد باقر کریمی


2. ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 13، بهار 1385، صفحه 156-184

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم