نویسنده = پورحیدری، امید
تعداد مقالات: 1
1. اثر محافظهکاری مشروط و غیر مشروط حسابداری بر هزینه حقوق مالکانه

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 49-67

امید پورحیدری؛ عباس غفارلو