نویسنده = قهرمانی، محمد امین
تعداد مقالات: 1
1. هموارسازی سود و هزینه حقوق مالکانه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 23-47

احمد بدری؛ محمد امین قهرمانی