نویسنده = نیک روش، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. فرضیه جریانهای نقدی آزاد، تئوری چرخه‌ی عمر و ارتباط آنها با سیاست تقسیم سود

دوره 9، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 75-92

غلامحسین اسدی؛ مهدی نیک روش