نویسنده = انصاری، عبدالمهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار

دوره 9، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 53-73

عبدالمهدی انصاری؛ نرجس کمالی کرمانی؛ عبدالحسین طالبی نجف آبادی


2. ثبات رفتاری در ارزش گذاری موسسه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 99-132

حمید خالقی مقدم؛ عبدالمهدی انصاری