نویسنده = رحیمیان، نظام الدین
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 149-178

10.22054/qjma.2017.7740

نظام الدین رحیمیان؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سپیده جوادی صوفیانی


2. رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 123-148

حسین کاظمی؛ نظام الدین رحیمیان؛ بنفشه هوایی


3. رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 127-149

نظام الدین رحیمیان؛ معصومه صالحی راد؛ حمید محمدی


5. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 83-112

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان