نویسنده = حاج نوروزی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه تاخیری تغییرات فروش با رفتار نامتقارن هزینه و اثر B تعدیلی نگرش مدیریت

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 105-122

10.22054/qjma.2016.4052

الناز تجویدی؛ حمیده اثنی عشری؛ احمد حاج نوروزی