نویسنده = نقدی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1395، صفحه 65-88

10.22054/qjma.2016.7059

رافیک باغومیان؛ حجت محمدی؛ سجاد نقدی