نویسنده = ایوانی، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 111-140

10.22054/qjma.2017.7739

مریم کربلایی میرزائی؛ فرهاد شاه ویسی؛ فرزاد ایوانی