نویسنده = خلیفه سلطانی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر مخاطرات اخلاقی بر ساختار سرمایه

دوره 13، شماره 49، بهار 1395، صفحه 171-189

10.22054/qjma.2016.4198

سید احمد خلیفه سلطانی؛ سیمین خواجوی