نویسنده = حجازی، رضوان
تعداد مقالات: 2
2. پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 83-111

رضوان حجازی؛ محبوبه فاطمی