نویسنده = بزاززاده، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مدیریت سود و کیفیت افشاء

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 173-212

حمید بداغی؛ حمیدرضا بزاززاده