نویسنده = شیرین بخش، شمس اله
تعداد مقالات: 1
1. نابرابری اطلاعات: شواهدی در رابطه با دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 149-176

شمس اله شیرین بخش؛ زهره عارف منش؛ آمنه بذرافشان