نویسنده = جعفری معافی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت اقلام تعهدی و انتخاب حسابرس

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 81-98

بهمن بنی مهد؛ رضا جعفری معافی