نویسنده = معیری، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 1-37

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری


2. عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 43-69

فرخ برزیده؛ مرتضی معیری