نویسنده = اسدی، غلامحسین
تعداد مقالات: 3
1. فرضیه جریانهای نقدی آزاد، تئوری چرخه‌ی عمر و ارتباط آنها با سیاست تقسیم سود

دوره 9، شماره 36، زمستان 1390، صفحه 75-92

غلامحسین اسدی؛ مهدی نیک روش


2. رابطه رویکردهای تامین مالی با بازده آتی سهام

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 139-153

غلامحسین اسدی؛ علیرضا پورباقریان


3. بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 39-71

غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ اصغر سلطانی