نویسنده = باباجانی، جعفر
تعداد مقالات: 2
2. عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 1-37

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری