نویسنده = عابدنظری، مونا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 147-166

مونا عابدنظری؛ ایرج نوروش؛ ابراهیم ابراهیمی