نویسنده = گودرزی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 83-104

غلامرضا سلیمانی امیری؛ نرگس گودرزی