نویسنده = شعبانی، کیوان
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 151-175

نظام الدین رحیمیان؛ محمود قربانی؛ کیوان شعبانی