نویسنده = بشیری منش، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 77-99

شهناز مشایخ؛ نازنین بشیری منش؛ سید سمانه شاهرخی