نویسنده = خدارحمی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. مدلی برای استقرار نظام بودجه بندی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 1-36

جعفر باباجانی؛ بهروز خدارحمی