نویسنده = عسگری، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تببین عوامل موثر بر بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 129-150

محمدرضا نیکبخت؛ محمدرضا عسگری؛ حمیدرضا گنجی؛ آرش تحریری