نویسنده = محمدی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 130-154

10.22054/qjma.2015.1679

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی