نویسنده = سپاسی، سحر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 6-24

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی