نویسنده = عبادی، جواد
تعداد مقالات: 2
2. پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 101-119

سید مجید شریعت پناهی؛ جواد عبادی؛ مسلم پیمانی