نویسنده = زلقی، حسن
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی

دوره 14، شماره 53، بهار 1396، صفحه 173-198

حسن زلقی؛ امین امیر بختیاروند