بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 گروه حسابداری، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

این مطالعه، با بررسی یک نمونه شامل 2702 مشاهده شرکت ـ سال از داده­های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، که مربوط به یک دوره زمانی 11 ساله از 1382 تا 1392 است، تحقیق می­کند که آیا مدیران برای اجتناب از گزارش زیان، نتایج عملکرد سود و زیان خود را با استفاده از مدیریت سود از طریق فعالیت­های واقعی دستکاری می­کنند یا خیر. مطابق یافته­های مطالعات رفتاری، آستانه سود صفر یک مرجع روانشناختی با اهمیت است که مدیران در راستای آنکه از پیامدهای عدم دستیابی به آن اجتناب کنند برای دستکاری سود دارای انگیزه هستند. به رغم مشاهده یک ناپیوستگی شدید در توزیع تجربی سودهای شرکت­های نمونه در مجاورت آستانه سود صفر که می­تواند ناشی از یک مدیریت سود باشد، آزمون­های استنباطی به کار گرفته شده در این تحقیق شواهد معناداری ارائه نمی­دهد که مدیران شرکت­ها برای اجتناب از زیان­های اندک، نتایج عملکرد خود را با استفاده از رویکردهای مدیریت سود واقعی مانند ارائه تخفیفات فروش غیرعادی به مشتریان، اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته یا کاهش هزینه­های اختیاری به سمت بالا مدیریت کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining Real Earnings Management to Avoid Losses

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Lari Dashtbayaz 1
  • Mohammad Javad Saei 1
  • Arash Ghorbani 2
1 Assistant Professor., Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Accounting, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

In this study, using a sample consisting of 2702 firm-year observations of firms listed in Tehran Stock Exchange, which their data were obtained for a period of 11 years from 1382 to 1392, we investigate whether firms with small pre-managed negative earnings, manage their income through real earnings manipulation to avoid losses or not. The implication of behavioral studies suggests zero earnings threshold might function as an important psychological reference for which managers have strong incentive to beat or exceed it and they are likely to engage in activities like offering customers price discounts to temporally increase sales, overproduction to lower cost of goods sold and decreasing discretionary expenditures to improve earnings reported to stakeholders. Our initial findings documented a significant discontinuity and irregularity in the pooled cross-sectional empirical distributions of earnings scaled by the total assets in intervals close to zero. Despite the evidence was consistent with earnings management explanation, other statistical findings did not provide evidence and support the prediction that managers boosted their income through activities like unusual sales discounts, overproduction, and cutting discretionary expenses to meet the earnings threshold

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real Earnings Management
  • Zero Earnings Threshold
  • Losses
سعیدی، علی؛ نرگس حمیدیان؛ و حامد ربیعی. (1392). رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده، حسابداری مدیریت: 45-58.

قربانی، سعید؛ علی اکبر جوان؛ و مهدی ناظمی اردکانی. (1390). تاثیر مدیریت سود واقعی بر جریان های نقدی عملیاتی آتی، پژوهش های تجربی حسابداری مالی: 133-148.

فخاری، حسین؛ جواد محدی و محمد حسن نتاج کردی. (1394). بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (46): 123-146. 

کرمی، غلامرضا؛ اعظم داوری نژاد مقدم؛ و آرش تحریری. (1390). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(31): 61-76.

مشایخی، بیتا؛ و امیرحسین حسین پور. (1394). بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (49): 29-52.

مرادی، مهدی؛ محمد علی باقرپور ولاشانی؛ و آرش قربانی. (1395). کشف مدیریت سود از طریق توزیع تجربی سود، پژوهش های تجربی حسابداری، 6(1): 19-40.

Bartov, E., (1993). The timing of asset sales and earnings manipulation, The Accounting Review 68, 840–855.

Dechow, P.M., Sloan, R., (1991). Executive incentives and the horizon problem: an empirical investigation, Journal of Accounting and Economics 14, 51–89.

Dechow, P., Kothari, S., Watts, R., (1998). The relation between earnings and cash flows, Journal of Accounting & Economics, 2, 133–168.

Enomoto, M., Kimura, F., Yamaguchi, T. (2013). Acrual Based and Real Earnings Management: An International Comparision For Investor Protection, Discusion Paper Series: Kobe University, 1:33.

Enomoto, M., and Yamaguchi, T. (2016). Discontinuities in earnings and earnings change distributions after JSOX implementation: Empirical evidence from Japan, available at: http://ssrn.com/abstract=2622396.

Ertan, Aytekin. (2013). Real Earnings Management in the Financial Industry, Working paper.

Eiler, Lisa and Filzen, Joshua J. and Jackson, Mark and Tama-Sweet, Isho. (2016). Real Earnings Management and the Properties of Analysts’ Forecasts. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2802189.

Gunny, Katherine. (2005). What Are the Consequences of Real Earnings Management?, Working paper.

Gunny, Katherine. (2010). The Relation Between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance:Evidence from Meeting Earnings Benchmarks, Contemporary Accounting Research Vol. 27 No. 3 (Fall 2010) pp. 855–888.

Healy P.M. and Wahlen J.M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and its Implication for Standard Setting., Accounting Horizons, 13(4): 365-383.

Moreira, J. A., and Pope, P. F. (2007). Earnings Management to Avoid Losses: a cost of debt explanation, Retrieved from http://www.fep.up.pt /investigacao/cete/papers/DP0704.pdf

Roychowdhury, S. (2003) Management of earnings through the manipulation of real activities that affect cash flow from operations. (working paper, MIT).

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics 42 [3], 335-370.

Siriviriyakul, Subprasiri. (2013). Re-Examining Real Earnings Management to Avoid Losses, Working paper, Retrieved from http://ssrn.com/abstract=2359813.

Suda, K., and A. Shuto. (2005). Earnings management to avoid earnings decreases and losses: Empirical evidence from Japan, Working Paper, Waseda University.

Sun, Jerry and Guoping Liu. (2016). Does analyst coverage constrain real earnings management?, The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 59: 131-140.

Wang, yi-shu, and Zhen-Jia Liu. (2016). Meeting dividend thresholds through earnings management in Chinese listed high-tech industries: The role of discretionary accruals and Real earnings management, Transylvanian Review Journal.